OK

 •  
 •  وضعیت  تاریخ انقضا
   تاریخ  توضیحات  عنوان  نوع
   بسته  1400/02/26 1400/02/18
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل کویل نواربری و بلانک شده از شهر اصفهان و محدوده آن به مقصد شهر خرمشهر توسط تریلر کفی کویل بر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/26 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائیدتلفن تماس ضروری: 06153547763

   ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره130 با عنوان خرید خدمات حمل کویل نواربری و بلانک شده از شهر اصفهان و محدوده آن به مقصد شهر خرمشهر توسط تریلر کفی کویل بر  مناقصه
   بسته  1400/02/26 1400/02/18
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل محصولات تولیدی این شرکت از شهر خرمشهر به مقصد تهران توسط تریلر ترانزیت و کقی چادر دار را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/26 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763

  ایمیل ارسال شکایات مشتری:  Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره131 با عنوان خرید خدمات حمل محصولات تولیدی این شرکت از شهر خرمشهر به مقصد تهران توسط تریلر ترانزیت و کفی چادردار  مناقصه
   باز  1400/02/25 1400/02/15

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
   مناقصه عمومی شماره 0216با عنوان خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی مناقصه
   باز  1400/02/25 1400/02/15
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 300،000 عدد مقوای 1150*1150 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی و 200،000 عدد مقوای1200*1200 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی در محل کارخانه سایت خرمشهر این شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547763

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره شماره 129  با عنوان خرید 300،000 عدد مقوای 1150*1150 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی و 200،000 عدد مقوای1200*1200 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی  مناقصه
   باز  1400/02/25  1400/02/15

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین روغن های صنعتی ( هیدرولیک، دنده و کشش) در کارخانه سایت خرمشهر این شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547763

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره 128 با عنوان تامین روغن های صنعتی (هیدرولیک، دنده و کشش)
  مناقصه
   باز 1400/02/25
   1400/02/15

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین و اجاره 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه تاکسی سواری با راننده در سایت تهران این شرکت واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
   مناقصه عمومی شماره 1/0216با عنوان  تامین و اجاره 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه تاکسی سواری با راننده در سایت تهران این شرکت واقع در کیلومتر 18جاده قدیم کرج مناقصه
   بسته 1400/02/06
  1400/02/04
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید شمش سرب با درصد خلوص 98/99 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/06 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی خرید 10تن شمش سرب با درصد خلوص 98/99
  مناقصه
   بسته
   1400/02/08  1400/01/24  

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل کالا از محل این شرکت واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج به مقاصد داخلی و بین شهری طبق جدول استعلام بها(پیوست) را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 02146079516 و داخلی 114و198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره000121 با عنوان خرید خدمات حمل کالا از محل انبار شرکت رینگ سایپا واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج به مقاصد داخلی و بین شهری طبق جدول استعلام بها 
  مناقصه
   بسته  1400/02/25 1400/02/15
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل کویل ورق فولادی نواربری شده و بلانک شده از اصفهان به خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره124 با عنوان خرید خدمات حمل کویل ورق فولادی نواربری شده و بلانک شده از اصفهان به خرمشهر
  مناقصه
   بسته  1400/01/31 1400/01/24
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر(استان خوزستان) را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره 125 با عنوان تأمین خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر
   مناقصه
   بسته 1400/01/25
  1400/01/18
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 70،000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C  فلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 30،000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C فلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 65 و06153547763

  ایمیل ارسال شکایات مشتری:Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره 122  با عنوان خرید 70000 عدد مقوای سه لایه ایرانی   Cفلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 30000 عدد مقوای سه لایه ایرانی  Cفلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر مناقصه
   بسته 1400/01/25
   1400/01/18  

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 7500 عدد پالت چوبی در حد نو 110*110 سانتیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد ججهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره121 با عنوان خرید 7500 عدد پالت چوبی در حد نو 110*110 سانتیمتر   مناقصه
   بسته 1400/01/25
   1400/01/18  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید1.000.000  عدد قلاب وزنه بالانس 12mm  و  1.000.000 عدد قلاب وزنه بالانس 20mm   را  دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید .   تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114و198
   ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی  با عنوان خرید قلاب وزنه بالانس شماره 000115 مناقصه
  بسته
  1400/01/31
  1399/12/18
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین 4،000،000 عدد والو TR414 چرخ خودرو مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری:
  Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره991217 با عنوان تامین 4.000.000 عدد والو TR414 مناقصه
  بسته 1399/12/22
   1399/12/14  

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد انجام تعمیرات دستگاه اندازه گیری تاب و لنگی آنلاین برند REPKON  خود را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره120 انجام تعمیرات دستگاه اندازه گیری تاب و لنگی آنلاین برند REPKON
  مناقصه
   بسته  1399/12/22 1399/12/14
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین انجام پروژه شناسایی و ردیابی محصول مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره991214 انجام پروژه شناسایی و ردیابی محصول مناقصه
   بسته  1399/12/17  1399/12/10  

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید یک دستگاه سنگین تراش روسی تیپ500 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

    ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی خرید یک دستگاه سنگین تراش روسی تیپ500  مناقصه
  بسته
   1399/12/17  1399/12/10  

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10،000 کیلوگرم شمش سرب با درصد خلوص 99/98 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

    ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی خرید 10تن شمش سرب با درصد خلوص 99/98 
  مناقصه
   بسته  1399/12/22  1399/12/18  

  شرکت تولید رینگ سایپا  قصد فروش150تن ضایعات ذوبی وتولید(در محل خرمشهر)  را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com   فایل مزایدات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور  اقدام فرمائید.
  تلفن تماس ضروری:
  46079512-021داخلی 231 و 113

    ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مزایده عمومی شماره 60 با عنوان فروش150تن ضایعات ذوبی وتولید  
   مزایده
  بسته
   1399/12/17 1399/12/10
   


  شرکت تولید رینگ سایپا  قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com   فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور  اقدام فرمائید.
  تلفن تماس ضروری:65و06153547763

    ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره 114 با عنوان تأمین خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر
  مناقصه
  بسته
   1399/12/06 1399/11/29
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد فروش ضایعات پلیسه پرس نشده با تناز 300 تن طی  مدت یکسال  را دارد (داشتن دستگاه پرس و دو نفر کارگر در محل کارخانه الزامی می باشد) لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/06 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی(فروش و بازاریابی) تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی113و231

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مزایده عمومی شماره52 با عنوان فروش ضایعات پلیسه پرس نشده مزایده
  بسته  1399/12/03  1399/11/18  

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید135000کیلوگرم سیم جوش مفتول قرقره ای SG2- 1.2mm را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com   فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره113با عنوان خرید135000کیلو گرم سیم جوش مفتول قرقره ای مناقصه
  بسته
  1399/11/20
  1399/11/14

  شرکت تولید رینگ سایپا  قصد فروش300تن ضایعات ذوبی وتولید  را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مزایدات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/20 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 231 و 113
    ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
   مزایده عمومی شماره 52 با عنوان فروش300تن ضایعات ذوبی وتولید مزایده
   بسته  1399/12/03 1399/11/14
   

  شرکت تولید رینگ سایپا  قصد خرید گان و بلوک گان جوش AC را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور  اقدام فرمائید.
  تلفن تماس ضروری:06153547763 

    ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره 111 با عنوان خرید گان پایین جوش 40عدد و بلوک گان بالا راست 2عدد و بلوک گان بالا چپ 2 عدد مناقصه
   بسته
   1399/11/25 1399/11/08
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس قلابدار سربی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114 و 198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره1/991105 با عنوان خرید وزنه بالانس قلابدار سربی  مناقصه
   بسته
  1399/11/25
  1399/11/08
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com  مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114 و 198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره2/991105 با عنوان خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی  مناقصه
   بسته
   1399/11/25 1399/11/08
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس چسبی سربی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و 198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره4/991105 با عنوان خرید وزنه بالانس چسبی سربی
   مناقصه
  بسته
  1399/11/25
  1399/11/09
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس چسبی آهنی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com  مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و 198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره3/991105 با عنوان خرید وزنه بالانس چسبی آهنی  مناقصه
   بسته
   1399/11/25 1399/11/07

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین ایاب و ذهاب پرسنل را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114و198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
   مناقصه عمومی شماره991021 با عنوان تامین خدمات ایاب و ذهاب پرسنل تهران مناقصه
  بسته
   1399/12/03 1399/11/07

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10 / ده عدد ممبران آندسل را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه
   بسته
   1399/11/25 1399/11/07
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 370.000عدد مقوای سه لایه ایرانی C  فلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 170.000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C فلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 65 و06153547763

  ایمیل ارسال شکایات مشتری:
  Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره 112  با عنوان خرید 370.000عدد مقوای سه لایه ایرانی C   فلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 170.000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C  فلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر  مناقصه
   باز
  1400/01/25 1400/01/18
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین 190تن فیلم استرچ(سلفون بسته بندی) با ضخامت 23میکرون و 60تن نایلون بغل باز با ضخامت 100میکرون مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرسwww.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره991107 با عنوان تامین فیلم استرچ 23میکرون(سلفون بسته بندی) و نایلون بغل باز دو لایه 100میکرون  مناقصه
   بسته
  1399/11/25
   1399/11/07  

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید مواد فسفاته و چربیگیری را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:  65 و06153547763

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
   مناقصه عمومی شماره 110  با عنوان خرید 1-پودر چربیگیری 54500کیلوگرم 2-پودر فعال کننده 1250 کیلوگرم 3- مایع جبرانی فسفاته 48000 کیلوگرم . 4-پودر شتاب دهنده 2250 کیلوگرم مناقصه
   بسته
   1399/11/25  1399/11/07  

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد طبخ و توزیع غذای400  نفر پرسنل درمحل خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره109 با عنوان خرید خدمات طبخ و توزیع غذا در آشپزخانه خریدار(خرمشهر)، روزانه 400 پرس  مناقصه
   بسته
   1399/11/25 1399/11/07
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین غذای211  نفر پرسنل را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرسwww.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25  نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و198

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره991107 با عنوان خرید و تامین غذای 211نفر پرسنل در سایت تهران شرکت رینگ سایپا  مناقصه
  بسته
  1399/11/25
  1399/11/07
   

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 38.000 عدد پالت چوبی مستعمل 110*110 سانتیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه
  بسته
   1399/10/14 1399/10/08

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 20800 لیتر روغن هیدرولیک H68 و 3120 لیتر روغن دنده 220 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1399/10/14 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.


   مناقصه عمومی شماره107 با عنوان خرید 20800 لیتر روغن هیدرولیک H68 و 3120 لیتر روغن دنده 220
   مناقصه
   بسته 1399/10/14 1399/10/10

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با خلوص 99/98را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 14/10/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  

  مناقصه عمومی شماره991010  خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با خلوص 99/98 مناقصه
   

             


  مناقصه عمومی شماره000121 با عنوان خرید خدمات حمل و جا به جایی کالا از محل انبار شرکت رینگ سایپا واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج به مقاصد داخلی و بین شهری طبق جدول استعلام بها