OK
 وضعیت  تاریخ  پایان  تاریخ شروع
توضیحات  عنوان  نوع 
 باز 1400/05/15
 1400/05/09

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید کارتن 5 لایه با چاپ دورنگ را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/05/15 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 0429 با عنوان خرید کارتن 5 لایه با چاپ دورنگ 
مناقصه 
 باز 1400/05/09   1400/04/26

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل و نقل محصولات تولیدی از کارخانه خرمشهر به سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/05/09 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :   06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 141 با عنوان خرید خدمات حمل و نقل محصولات تولیدی از کارخانه خرمشهر به سایت تهران  مناقصه 
 باز  1400/05/09  1400/04/26شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 6 قلم قطعه ساختنی جهت استفاده در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/05/09 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :  02146079516 داخلی 195

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 138 با عنوان خرید 6 قلم قطعه ساختنی جهت استفاده در سایت خرمشهر  مناقصه
باز   1400/04/30  1400/04/22  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات نواربری و شیت و بلانک کویل های فولادی اسیدشویی شده و گرم را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری : 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 142 با عنوان خرید خدمات نواربری و شیت و بلانک کویل های فولادی اسید شوئی شده و گرم مناقصه 
باز  1400/04/29   1400/04/20  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل و نقل کویل نواربری شده و شیت و بلانک شده از اصفهان به کارخانه خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/29 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری : 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 140 با عنوان خرید خدمات حمل و نقل کویل نواربری شده و شیت و بلانک شده از اصفهان به کارخانه خرمشهر مناقصه 
باز  1400/04/30  1400/04/21   

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین 240.000 حلقه تیوب و نوار دور رینگ نیسان را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی 114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 0421 با عنوان تامین خرید تیوب و نوار رینگ نیسان  مناقصه 
 باز  1400/04/30  1400/04/20  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 330.000 کیلوگرم گاز کربنیک با خلوص 99.9% را در سایت خرمشهر دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی 139 با عنوان خرید 330000  کیلوگرم گاز کربنیک با خلوص 99.9% جهت استفاده در سایت خرمشهر
مناقصه 
بسته   1400/04/26  1400/04/17


شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات  120.000 کیلوگرم پرس کاری پیلیسه تراشکاری در سایت خرمشهر دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/26 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 143 خرید خدمات 120.000 کیلوگرم پرس کاری پیلیسه    تراشکاری   مناقصه 
بسته   1400/04/20 1400/04/13 
شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با درصد خلوص 98/99 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com
 فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ  1400/04/23نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114


 ایمیل ارسال شکایات مشتری
 Miri.Bazargani@kswco.com
 
مناقصه عمومی شماره 310 خرید شمش سرب با درصد 99/98  مناقصه
 بسته  1400/04/08 1400/04/02 
 
شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com
 مراجعه و حداکثر تا تاریخ1400/04/08  نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:46079516-021 داخلی 114

 ایمیل ارسال شکایات مشتری
 Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 0408با عنوان تامین خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت تهران
 

مناقصه بسته  1400/04/09 1400/04/01 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید مرحله ای 55.000 عدد پالت چوبی در حد نو(مستعمل) سایز 110*110 سانتیمتر جهت مصرف یکساله (ماهانه حدود 5000عدد) در سایت خرمشهر (خرمشهر - کیلومتر 7 جاده امام صادق (ع) ناحیه صنعتی منطقه آزاد اروند) را دارد، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت میگردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/09 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد محترم حراست اقدام فرمائید. تلفن ضروری: 46079516-021 داخلی315

 ایمیل ارسال شکایات مشتری
 Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 138 با عنوان خرید 55/000 عدد پالت چوبی در حد نو (مستعمل) سایز 110*110 سانتیمترجهت مصرف یکساله در سایت خرمشهر
 

مناقصه بسته  1400/03/17 1400/03/09 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با درصد خلوص 98/99 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ  1400/03/09نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114

 ایمیل ارسال شکایات مشتری
 Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 0309 خرید شمش سرب با درصد 99/98  

مناقصه بسته  1400/03/10  1400/03/01  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 28 قلم قطعه ساختنی جهت خط تولید سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/03/10 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی  شماره 136 با عنوان خرید 28 قلم قطعه ساختنی  مناقصه
بسته  1400/03/10 1400/03/01
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 13 قلم قطعه ساختنی جهت خط تولید سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/03/10 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی  شماره 137 با عنوان خرید 13 قلم قطعه ساختنی  مناقصه
 بسته  1400/03/01  1400/02/25  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 55.000 عدد پالت چوبی در حد نو(مستعمل) 110*110سانتیمتر جهت مصرف در کارخانه واقع در خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت میگردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/03/01 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره135 با عنوان خرید 55.000 عدد پالت چوبی در حد نو (مستعمل) 110*110 سانتیمتر  مناقصه
بسته
1400/03/01
1400/02/25
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10عدد ممبران آندسل صفحه ای و 2عدد ممبران الترافیلترUF8 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/03/01 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763

   ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره134 با عنوان خرید 10 عدد ممبران آندسل صفحه ای و 2 عدد ممبران الترافیلتر UF8 
مناقصه
 بسته 1400/02/31
1400/02/22
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین 200تن فیلم استرچ(سلفون بسته بندی) با ضخامت 23میکرون و 50تن نایلون بغل باز با ضخامت 100میکرون مورد نیاز شرکت در سایت تهران و خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

ایمیل ارسال شکایات  مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 222 با عنوان تامین 200 تن فیلم استرچ 23میکرون(سلفون بسته بندی) و 50تن نایلون بغل باز دو لایه 100میکرون   مناقصه
 بسته  1400/02/31 1400/02/22
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل کویل نواربری و بلانک شده از شهر اصفهان و محدوده آن به مقصد شهر خرمشهر توسط تریلر کفی کویل بر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائیدتلفن تماس ضروری: 06153547763

 ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره130 با عنوان خرید خدمات حمل کویل نواربری و بلانک شده از شهر اصفهان و محدوده آن به مقصد شهر خرمشهر توسط تریلر کفی کویل بر  مناقصه
بسته
 1400/02/31 1400/02/22
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل محصولات تولیدی این شرکت از شهر خرمشهر به مقصد تهران توسط تریلر ترانزیت و کقی چادر دار را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:  Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره131 با عنوان خرید خدمات حمل محصولات تولیدی این شرکت از شهر خرمشهر به مقصد تهران توسط تریلر ترانزیت و کفی چادردار  مناقصه
 بسته  1400/02/31 1400/02/22
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 40 عدد گان دستگاه جوش AC/DC جهت مصرف در کارخانه واقع در خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763


ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 133 با عنوان خرید 40 عدد گان دستگاه جوش AC/DC   مناقصه
بسته
 1400/02/31  1400/02/22  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 108800 کیلوگرم سیم جوش قرقره ای SG2- 1/2mm جهت مصرف در کارخانه این شرکت واقع در خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com  
 مناقصه عمومی شماره 132 با عنوان تامین 108800کیلوگرم سیم جوش قرقره ای SG2-1/2mm  مناقصه
بسته
 1400/02/31 1400/02/15

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 0216با عنوان خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی مناقصه
 بسته  1400/02/25 1400/02/15
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 300،000 عدد مقوای 1150*1150 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی و 200،000 عدد مقوای1200*1200 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی در محل کارخانه سایت خرمشهر این شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره شماره 129  با عنوان خرید 300،000 عدد مقوای 1150*1150 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی و 200،000 عدد مقوای1200*1200 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی  مناقصه
بسته
 1400/02/25  1400/02/15

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین روغن های صنعتی ( هیدرولیک، دنده و کشش) در کارخانه سایت خرمشهر این شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 128 با عنوان تامین روغن های صنعتی (هیدرولیک، دنده و کشش)
مناقصه
 باز 1400/02/31
 1400/02/15

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین و اجاره 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه تاکسی سواری با راننده در سایت تهران این شرکت واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 1/0216با عنوان  تامین و اجاره 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه تاکسی سواری با راننده در سایت تهران این شرکت واقع در کیلومتر 18جاده قدیم کرج مناقصه
بسته
1400/02/06
1400/02/04
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید شمش سرب با درصد خلوص 98/99 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/06 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی خرید 10تن شمش سرب با درصد خلوص 98/99
مناقصه
 بسته  1400/02/08  1400/01/24  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل کالا از محل این شرکت واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج به مقاصد داخلی و بین شهری طبق جدول استعلام بها(پیوست) را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 02146079516 و داخلی 114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره000121 با عنوان خرید خدمات حمل کالا از محل انبار شرکت رینگ سایپا واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج به مقاصد داخلی و بین شهری طبق جدول استعلام بها 
مناقصه
بسته
 1400/01/31 1400/01/24
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر(استان خوزستان) را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 125 با عنوان تأمین خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر
 مناقصه
بسته
1400/01/25
1400/01/18
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 70،000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C  فلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 30،000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C فلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 65 و06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 122  با عنوان خرید 70000 عدد مقوای سه لایه ایرانی   Cفلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 30000 عدد مقوای سه لایه ایرانی  Cفلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر مناقصه
 بسته 1400/01/25
 1400/01/18  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 7500 عدد پالت چوبی در حد نو 110*110 سانتیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد ججهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره121 با عنوان خرید 7500 عدد پالت چوبی در حد نو 110*110 سانتیمتر   مناقصه
 بسته 1400/01/25
 1400/01/18  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید1.000.000  عدد قلاب وزنه بالانس 12mm  و  1.000.000 عدد قلاب وزنه بالانس 20mm   را  دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید .   تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114و198
 ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی  با عنوان خرید قلاب وزنه بالانس شماره 000115 مناقصه
 بسته 1400/01/31
1399/12/18
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین 4،000،000 عدد والو TR414 چرخ خودرو مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره991217 با عنوان تامین 4.000.000 عدد والو TR414 مناقصه
 بسته 1399/12/22
 1399/12/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد انجام تعمیرات دستگاه اندازه گیری تاب و لنگی آنلاین برند REPKON  خود را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره120 انجام تعمیرات دستگاه اندازه گیری تاب و لنگی آنلاین برند REPKON
مناقصه
 بسته  1399/12/22 1399/12/14
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین انجام پروژه شناسایی و ردیابی محصول مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره991214 انجام پروژه شناسایی و ردیابی محصول مناقصه
 بسته  1399/12/17  1399/12/10  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید یک دستگاه سنگین تراش روسی تیپ500 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی خرید یک دستگاه سنگین تراش روسی تیپ500  مناقصه
 بسته  1399/12/17  1399/12/10  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10،000 کیلوگرم شمش سرب با درصد خلوص 99/98 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی خرید 10تن شمش سرب با درصد خلوص 99/98 
مناقصه
 بسته  1399/12/22  1399/12/18  

شرکت تولید رینگ سایپا  قصد فروش150تن ضایعات ذوبی وتولید(در محل خرمشهر)  را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com   فایل مزایدات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور  اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری:
46079512-021داخلی 231 و 113

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مزایده عمومی شماره 60 با عنوان فروش150تن ضایعات ذوبی وتولید  
 مزایده
بسته
 1399/12/17 1399/12/10
 


شرکت تولید رینگ سایپا  قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com   فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور  اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری:65و06153547763

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 114 با عنوان تأمین خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر
مناقصه
 بسته  1399/12/06 1399/11/29
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد فروش ضایعات پلیسه پرس نشده با تناز 300 تن طی  مدت یکسال  را دارد (داشتن دستگاه پرس و دو نفر کارگر در محل کارخانه الزامی می باشد) لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/06 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی(فروش و بازاریابی) تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی113و231

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مزایده عمومی شماره52 با عنوان فروش ضایعات پلیسه پرس نشده مزایده
 بسته  1399/12/03  1399/11/18  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید135000کیلوگرم سیم جوش مفتول قرقره ای SG2- 1.2mm را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com   فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره113با عنوان خرید135000کیلو گرم سیم جوش مفتول قرقره ای مناقصه
 بسته 1399/11/20
1399/11/14

شرکت تولید رینگ سایپا  قصد فروش300تن ضایعات ذوبی وتولید  را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مزایدات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/20 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 231 و 113
  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
 مزایده عمومی شماره 52 با عنوان فروش300تن ضایعات ذوبی وتولید مزایده
   1399/12/03 1399/11/14
 

شرکت تولید رینگ سایپا  قصد خرید گان و بلوک گان جوش AC را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور  اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری:06153547763 

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 111 با عنوان خرید گان پایین جوش 40عدد و بلوک گان بالا راست 2عدد و بلوک گان بالا چپ 2 عدد مناقصه
   1399/11/25 1399/11/08
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس قلابدار سربی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114 و 198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره1/991105 با عنوان خرید وزنه بالانس قلابدار سربی  مناقصه
  1399/11/25
1399/11/08
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com  مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114 و 198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره2/991105 با عنوان خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی  مناقصه
   1399/11/25 1399/11/08
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس چسبی سربی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و 198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره4/991105 با عنوان خرید وزنه بالانس چسبی سربی
 مناقصه
  1399/11/25
1399/11/09
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس چسبی آهنی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com  مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و 198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره3/991105 با عنوان خرید وزنه بالانس چسبی آهنی  مناقصه
   1399/11/25 1399/11/07

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین ایاب و ذهاب پرسنل را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره991021 با عنوان تامین خدمات ایاب و ذهاب پرسنل تهران مناقصه
   1399/12/03 1399/11/07

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10 / ده عدد ممبران آندسل را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه
   1399/11/25 1399/11/07
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 370.000عدد مقوای سه لایه ایرانی C  فلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 170.000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C فلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 65 و06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 112  با عنوان خرید 370.000عدد مقوای سه لایه ایرانی C   فلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 170.000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C  فلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر  مناقصه
  1400/01/25 1400/01/18
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین 190تن فیلم استرچ(سلفون بسته بندی) با ضخامت 23میکرون و 60تن نایلون بغل باز با ضخامت 100میکرون مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرسwww.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره991107 با عنوان تامین فیلم استرچ 23میکرون(سلفون بسته بندی) و نایلون بغل باز دو لایه 100میکرون  مناقصه
  1399/11/25
 1399/11/07  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید مواد فسفاته و چربیگیری را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:  65 و06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 110  با عنوان خرید 1-پودر چربیگیری 54500کیلوگرم 2-پودر فعال کننده 1250 کیلوگرم 3- مایع جبرانی فسفاته 48000 کیلوگرم . 4-پودر شتاب دهنده 2250 کیلوگرم مناقصه
   1399/11/25  1399/11/07  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد طبخ و توزیع غذای400  نفر پرسنل درمحل خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره109 با عنوان خرید خدمات طبخ و توزیع غذا در آشپزخانه خریدار(خرمشهر)، روزانه 400 پرس  مناقصه
   1399/11/25 1399/11/07
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین غذای211  نفر پرسنل را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرسwww.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25  نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره991107 با عنوان خرید و تامین غذای 211نفر پرسنل در سایت تهران شرکت رینگ سایپا  مناقصه
  1399/11/25
1399/11/07
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 38.000 عدد پالت چوبی مستعمل 110*110 سانتیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/11/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه
   1399/10/14 1399/10/08

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 20800 لیتر روغن هیدرولیک H68 و 3120 لیتر روغن دنده 220 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1399/10/14 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.


 مناقصه عمومی شماره107 با عنوان خرید 20800 لیتر روغن هیدرولیک H68 و 3120 لیتر روغن دنده 220
 مناقصه
  1399/10/14 1399/10/10

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با خلوص 99/98را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 14/10/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  

مناقصه عمومی شماره991010  خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با خلوص 99/98 مناقصه