OK
 وضعیت  تاریخ  پایان  تاریخ شروع
توضیحات  عنوان  نوع 
باز
 1400/11/05
1400/10/26  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید کارتن 5 لایه جهت مصرف در سایت تهران را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/11/05 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی 114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 1026 با عنوان تامین خرید کارتن 5 لایه جهت مصرف در سایت تهران 
 مناقصه
باز
 1400/11/02
1400/10/24  

شرکت توليد رينگ سايپا قصد تامين گاز کربنيک با درصدر خلوص 99/9% به مقدار 330000 کيلوگرم مصرفي يکسال در سايت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت هاي فعال در اين زمينه دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاريخ 1400/11/02 نسبت به تکميل و تحويل مدارک پيوست و موارد مذکور طي پاکات ويژه قابل دريافت از بازرگاني توليد رينگ سايپا و تحويل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائيد.  تلفن تماس ضروري:06153547763 

ايميل ارسال شکايات مشتري:
Miri.Bazargani@kswco.com


مناقصه شماره 177 با عنوان تامين گاز کربنيک با درصد خلوص 99/9% به مقدار 330000 کيلوگرم مصرفي يکسال در سايت خرمشهر

 

 مناقصه
باز
 1400/11/02
1400/10/24  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین مجموعه سیستم کانوایر هوایی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/11/02 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com


مناقصه شماره 178 با عنوان تامین مجموعه سیستم کانوایر هوایی جهت مصرف در سایت خرمشهر

 

 مناقصه
باز
 1400/10/29
1400/10/18  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین روغن های صنعتی شامل (روغن هیدرولیک 68 - روغن دنده 220 - روغن حل شونده) جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/29 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com


مناقصه شماره 176 با عنوان تامین روغن های صنعتی شامل ( روغن هیدرولیک 68 - روغن دنده 220 - روغن کشش ویژه - روغن حل شونده (آب  صابون)) جهت مصرف در سایت خرمشهر

 

 مناقصه
باز
 1400/10/28
1400/10/12  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین قالب اکسپندر محصول ساینا و تیبا در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/28 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com


مناقصه شماره 175 با عنوان تامین قالب اکسپندرمحصول ساینا و تیبا در سایت خرمشهر

 

 مناقصه
بسته
 1400/10/18
1400/10/12  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین 200 هزار لیتر گازوئیل جهت مصرف در سایت تهران را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/18 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com


مناقصه شماره 1013 با عنوان خرید و تامین 200هزار لیتر گازوئیل جهت مصرف در سایت تهران

 

 مناقصه
بسته
 1400/10/07
1400/09/29  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین تجهیزات زیر ساخت دوربین های مدار بسته به همراه نصب و راه اندازی در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/07 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com


مناقصه شماره 174 با عنوان خرید تجهیزات زیر ساخت دوربین های مداربسته به همراه نصب و راه اندازی جهت  در سایت خرمشهر

 

 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/29  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین و خرید 23 قلم قطعه ساختنی  جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/07 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com


مناقصه  شماره 173 با عنوان خرید 23 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

 

 مناقصه
بسته
 1400/10/04
1400/09/27  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خریدو تامین گازوئیل جهت مصرف در سایت تهران را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی 114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه محدود شماره 0930 خرید و تامین گازوئیل جهت مصرف در سایت تهران 
 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید کارتن 5 لایه با چاپ دو رنگ جهت مصرف در سایت تهران را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی 114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 0914-1 با عنوان تامین خرید کارتن 5 لایه با چاپ دو رنگ جهت مصرف در سایت تهران 
 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 39 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

    مناقصه عمومی شماره 164 با عنوان خرید 39 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

پارت1 - پارت2   
 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 71 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

    مناقصه عمومی شماره 157/1 با عنوان خرید 71 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

   پارت1- پارت2 - پارت3 - پارت4
 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 71 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

    مناقصه عمومی شماره 158/1 با عنوان خرید 71 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

پارت1 - پارت2 - پارت3 - پارت4  
 مناقصه
بسته
 1400/10/28
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 11 قلم غلطک ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/28 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

    مناقصه عمومی شماره 165 با عنوان خرید 11 قلم غلطک ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

 
 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 39 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

    مناقصه عمومی شماره 166 با عنوان خرید 39 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

پارت1 - پارت2    
 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 38 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

    مناقصه عمومی شماره 167 با عنوان خرید 38 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

پارت1 - پارت2    
 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 57 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

    مناقصه عمومی شماره 168 با عنوان خرید 57 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

پارت1 - پارت2 - پارت3
 مناقصه
بسته
 1400/10/14
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 57 عدد قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

    مناقصه عمومی شماره 169 با عنوان خرید 57عدد قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر

پارت1 - پارت2 - پارت3   
 مناقصه
بسته
 1400/09/20
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خریدآجیل و شکلات را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/20 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی 114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره  0914 خرید آجیل و شکلات 
 مناقصه
باز
 1400/11/05
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه جوش AC به تعداد 10 قلم جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/11/05 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 

مناقصه عمومی شماره 172 با عنوان تامین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه جوش AC به تعداد 10 قلم جهت مصرف در سایت خرمشهر

 

 مناقصه
باز
 1400/11/05
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید دو دستگاه کنترل تریستور همراه با تنظیم کننده، جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/11/05 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 171 با عنوان تامین دو دستگاه کنترل تریستور همراه با تنظیم کننده جهت مصرف در سایت خرمشهر 
 مناقصه
بسته
 1400/10/10
1400/09/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید یک دستگاه چیلر تبرید 10 تنی (مجموعه کولینگ ) جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/10 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 170با عنوان خرید یک دستگاه چیلر تبرید 10 تنی (مجموعه کولینگ) جهت مصرف در سایت خرمشهر 
 مناقصه
بسته
 1400/09/13
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید سیم جوش قرقره ای 1.2 mm - SG2 به مقدار 25920 کیلوگرم معادل 24 پالت 1080 کیلوگرمی  جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/13 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 163 با عنوان تامین سیم جوش قرقره ای
1.2mm - SG2
به مقدار 25920 کیلوگرم معادل 24 پالت 1080 کیلوگرمی جهت مصرف در سایت خرمشهر
 

 مناقصه
بسته
 1400/09/13
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 150 هزار عدد مقوا 1150*1150 میلیمتر و 100 هزار عدد مقوا 1200*1200 میلیمتر و 5 هزار عدد مقوا 1100*1100 میلیمتر 4 گوش سی فلوت با ضخامت 4 میلیمتری سه لایه ایرانی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/13 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763 

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 162  با عنوان تامین خرید150000 عدد مقوا 1150*1150 میلیمترو 100000 عدد مقوا 1200*1200 میلیمتر و5000 عدد مقوا1100*1100 میلیمترچهارگوش سی فلوت  با ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی جهت مصرف در سایت خرمشهر 
 مناقصه
بسته
 1400/09/13
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس چسبی سربی به میزان 10 هزار کیلوگرم جهت مصرف در سایت تهران را دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/13 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی 114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 827 با عنوان تامین خرید وزنه بالانس چسبی سربی جهت مصرف در سایت تهران 
 مناقصه
بسته
 1400/09/13
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 18 عدد الکترود گان جوش جهت مصرف در سایت خرمشهر دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/13 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 161باعنوان خرید18عدد الکترودگان دستگاه جوش
 AC/DC
جهت مصرف در سایت خرمشهر
 

 مناقصه
بسته
 1400/09/13
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین روغن هیدرولیک H46 به مقدار 46800 لیتر معادل 225 بشکه 208 لیتری مصرفی 7 ماهه خط تولید را در سایت خرمشهر دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/13 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 160 با عنوان تامین روغن هیدرولیک
H46
به مقدار 46800 لیتر معادل 225 بشکه 208 لیتری مصرفی 7 ماه خط تولید در سایت خرمشهر
 

 مناقصه
بسته
 1400/09/13
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید دستگاه تست نشتی رینگ در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/13 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 809 با عنوان خرید دستگاه تست نشتی رینگ  در سایت خرمشهر 
 مناقصه
بسته
 1400/09/13
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 11 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/13 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 159 با عنوان خرید 11قلم قطعه ساختنی جهت مصرف  در سایت خرمشهر 
 مناقصه
بسته
 1400/10/04
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید قطعات و تجهیزات جرثقیل های سقفی به همراه نصب و راه اندازی در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/10/04 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 156 با عنوان خرید قطعات و تجهیزات جرثقیل های سقفی به همراه نصب و راه اندازی در سایت خرمشهر 
 مناقصه
بسته
 1400/08/17
1400/08/10  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید200 هزار عدد مقوای 1150*1150 میلیمتر و 120 هزار عدد مقوای 1200*1200 میلیمتر و 10 هزار عدد مقوای 1100*1100 میلیمتر چهارگوش c فلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی جهت مصرف در سایت خرمشهر  را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/08/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 155 با عنوان خرید 200 هزار عدد مقوای 1150*1150 میلیمتر و120 هزار عدد مقوای 1200*1200 میلیمتر و 10هزار عدد مقوای 1100*1100 میلیمتر سه لایه ایرانی جهت مصرف در کارخانه سایت خرمشهر
 مناقصه
بسته
 1400/08/14
1400/08/08  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خریدخدمات حمل و نقل کویل (حمل و نقل جاده ای)از مبدا تهران به مقصد اصفهان را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/08/14 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 1-0808 با عنوان حمل و نقل کویل (حمل و نقل جاده ای) 
 مناقصه
بسته
 1400/09/16
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین 50 هزار کیلوگرم وزنه بالانس چسبی آهنی جهت مصرف در سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/16 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 0808 با عنوان تامین وزنه بالانس چسبی آهنی جهت مصرف در سایت تهران
 مناقصه
بسته
 1400/08/09
1400/08/05  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 200 هزار کیلوگرم گازوئیل جهت مصرف در سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/08/09 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 620 خرید 200 هزار کیلوگرم گازوئیل جهت مصرف در سایت تهران
 مناقصه
بسته
 1400/08/14
1400/08/05  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین پالت فلزی جهت صرف در سایت تهران  را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/08/14 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 615 خرید و تامین پالت فلزی جهت مصرف در سایت تهران
 مناقصه
بسته
 1400/09/19
1400/09/03  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین قلاب وزنه بالانس جهت مصرف در سایت تهران  را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/19 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 616 خرید و تامین قلاب وزنه بالانس جهت مصرف درسایت تهران
 مناقصه
بسته 1400/09/30
 1400/09/03

 شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات پرس کاری ضایعات پیلیسه فولادی به مقدار 200 هزار کیلوگرم را دارد لذا از شرکت های فال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
www.kswco.com
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/09/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید.

 تلفن تماس ضروری:06153547753 داخلی 103

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 154 با عنوان خرید خدمات پرس کاری ضایعات پیلیسه فولادی به مقدار 200 هزار کیلوگرم
مناقصه 
بسته
 1400/07/30
1400/07/21   

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید شمش سرب با درصد خلوص 98/99 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/07/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی خرید 10تن شمش سرب با درصد خلوص 8/99   مناقصه