OK

ارزیابی تعالی منابع انسانی و بهره وری در شرکت تولید رینگ سایپا برگزار گردید

ارزیابی تعالی منابع انسانی و بهره وری در شرکت تولید رینگ سایپا برگزار گردید

نظام های تعالی مدیریت منابع انسانی و بهره وری با هدف توسعه سرمایه انسانی ، بهبودبهره وری و دستیابی به مزیت رقابتی و همچنین شناسایی و به اشتراک گذاری تجربیات موفق در حوزه مدیریت منابع انسانی در شرکت تولید رینگ سایپا انجام شد.

مدیرعامل شرکت تولید رینگ سایپا با اشاره به نقش منابع انسانی در تحقق اهداف و چشم انداز سازمان، خاطرنشان کرد ؛ منابع انسانی به عنوان موتور محرکه سایر منابع عمل میکند و هر چه کارکنان شرکت با یک نمودار پویا و با برنامه های از پیش تعریف شده و خصوصاً با انگیزه در کارخانه فعالیت کنند، امید به ظهور رسیدن اهداف وبرنامه های اتی بیشتر خواهد شد که با این رویکرد برنامه های متنوعی در خصوص منابع انسانی در این شرکت طراحی و اجرا شده است.


1398/10/25

Bookmark and Share   شماره خبر :4127 تعداد بازدید :1243

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload