OK

تعمیر و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی و سیستم تصفیه روغن ازآب در شرکت تولید رینگ سایپا

تعمیر و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی و سیستم تصفیه روغن ازآب در شرکت تولید رینگ سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید رینگ سایپا؛ یـــک نوع روش تصفیه فـاضلاب است که به ویـژه برای تصفیه فـاضلاب صنعتی و استفـاده مجـــدد از آن طراحی شده است که با توجه به اینکه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد برمنابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است .

 لذا در مفهوم توسعه پایدارکه ازسوی کارشناسان و نظریه پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجــزا جدایـی نـاپذیر توسعه پایدار، حفـــظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است.

معاون اجرایی سایت خرمشهر جناب آقای مهندس دورقی افزودند؛ به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمارمی آید و بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه  به مفـــهوم واقعی آن وجود ندارد. که بر این اساس می‌بـایست مباحث مربـوط بـه تــوسعه پــایدار و اصلاح شاخص توسعه با لـحاظ کردن عـامل محیط زیست مدنـظر قرار گیــرد. 

درهمین راستا شرکت تولید رینگ سایپا در اقدامی موثر با  توجه بیشتر، به محیط زیست و جلوگیری از آلایندگی های محیطی اقدام به تعریف اقدام اصلاحی در زمینه های پروژ های زیست محیطی و با صرفه جـویی مبلغ 12میلیارد ریال جهت تعمیر کامل و راه اندازی سیستم تصفیـه پساب صنعتی و راه انـدازی کـامل سیستم تصفیه روغن ازآب گردید.

 


1401/08/15

Bookmark and Share   شماره خبر :5292 تعداد بازدید :547

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload